Bilimsel verilerle doğru kararlar, NET ARAŞTIRMA ile mümkün!..

  • +90 538 393 69 74

  • info@netarastirma.com

Awesome Image
  • 08 August 2023

Kurum ve Kuruluşlar İçin Araştırmanın Önemi ve Katkıları Nelerdir?

 

Birçok kurum ve şirket yeni gelişen şartlara göre konumunu şekillendirmek istemektedir. Bu sebeple yeni alanların ortaya çıkması, yeni teknolojik gelişmelerin yaşanması ve farklı ihtiyaç türleri gibi birçok değişkenin takip edilmesi zorunlu hale gelmektedir.

Toplumun ihtiyaçlarına karşılık vermek isteyen ve oluşan problemlere doğru çözümler sunmak isteyen kurum ve kuruluşlar için araştırma vazgeçilmez bir süreçtir.

Ayrıca hizmet öncesinde olduğu gibi şirketler sunulan ürünün ve verilen hizmetin kalitesini artırmak için geri dönüşleri belirlemek amacıyla araştırmalarını hizmet sonrasında da araştırmalarını devam ettirmektedirler.

Peki Araştırmanın Katkıları Nelerdir?

Bilgi Üretimi ve Keşif: Araştırma, yeni bilgilerin üretilmesine ve varolan bilgilerin derinlemesine anlaşılmasına yardımcı olur. Anketler aracılığıyla toplanan veriler, belirli bir konu veya sorun hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve yeni bulgular keşfetmeye olanak tanır.

Karar Verme Süreçlerine Destek: Araştırmalar, kişilerin veya kurumların karar verme süreçlerini destekler. Anket veri analizi, belirli bir konuda genel bir görünüm sunarak, daha bilinçli ve bilgiye dayalı kararlar alınmasına yardımcı olabilir.

Trendlerin ve Değişimlerin İzlenmesi: Anketler aracılığıyla toplanan veriler, belirli bir zaman dilimindeki trendleri ve değişimleri izlemek için kullanılabilir. Bu, özellikle pazar araştırmaları, sosyal eğilimler veya toplumsal değişimleri anlamak amacıyla önemlidir.

Toplumsal ve Ekonomik Etkilerin Anlaşılması: Araştırmalar, toplumun farklı alanlarındaki etkileri anlamak için kullanılır. Örneğin, ekonomik, sağlık, eğitim veya siyasi alanlardaki değişikliklerin toplum üzerindeki etkilerini anlamak için anketler ve veri analizi kullanılır.

Politika Geliştirme ve Planlama: Hükümetler, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları, politika geliştirme ve planlama süreçlerinde araştırmalardan yararlanır. Anket veri analizi, belirli bir konuda halkın görüşlerini ve tercihlerini anlamak için kullanılır.

 

Doğru Araştırma Yapmak İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

İyi bir araştırmanın sahip olması gereken temel özellikler şunlar olabilir:

Araştırma Konusunun Belirlenmesi: İyi bir araştırma, belirli ve net bir konu veya sorunun belirlenmesi ile başlar. Araştırmanın kapsamı ve amacı açıkça tanımlanmalıdır.

Araştırma Sorularının ve Hipotezlerinin Oluşturulması: Araştırmanın hedefleri doğrultusunda anlamlı sorular veya hipotezler oluşturulmalıdır. Bu sorular veya hipotezler, araştırma sürecini yönlendirecek ve sonuçlarına ulaşmada rehberlik edecektir.

Literatür İncelemesi: İyi bir araştırma, konuyla ilgili önceki çalışmaların ve literatürün kapsamlı bir şekilde incelenmesini içermelidir. Bu, mevcut bilgiye dayalı bir temel oluşturmanızı sağlar.