Bilimsel verilerle doğru kararlar, NET ARAŞTIRMA ile mümkün!..

  • +90 538 393 69 74

  • info@netarastirma.com

NET ARAŞTIRMA'nın Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Keşifleri!

NET ARAŞTIRMA olarak sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda derinlemesine keşifler gerçekleştiriyoruz.

Özel şirketlerden siyasi partilere, eğitim kurumlarından belediyelere kadar birçok kuruluşa yönelik stratejik, çözüm odaklı ve hedefe yönlendirilmiş araştırmalarımızla doğru karar aşamalarında katkı sağlıyoruz.

Kurum ve kuruluşlarla etik değerlere bağlı kalınarak işbirliği içinde çalışıyoruz. Objektif bakış açımızla tarafsızlık ilkesine özen gösterirken, güvenilirliğimiz ve gizlilik anlayışımızla bilimsel verileri en iyi şekilde analiz edip raporluyoruz.

Üstün hizmet anlayışımızla müşteri memnuniyetini ve işbirliğini önceliyoruz. Toplumsal kalkınmaya katkı sağlayarak daha aydınlık bir geleceğe ulaşmak en büyük hedefimizdir.

Araştırma Alanlarımız

Kurumsal Araştırmalar

Kurumların planlarını oluştururken görüşlerini destekleyecek, hizmet alanlarında yaptıkları çalışmaların sonucunu ortaya koyacak ve daha kaliteli hizmet sunmalarına fırsat sunacak araştırmalardır.

Özel Araştırmalar

Kurum veya kuruluşların, şirketlerin ve özel kişilerin istekleri doğrultusunda özel gruplara yönelik yapılan araştırma çalışmalarıdır.

Pazar Araştırması

Üretilecek ürünün ve hizmetin hedef kitleye ulaştırılması için hedef kitlenin doğru belirlenmesi gerekmektedir. Bu noktada pazar araştırması yapmak şarttır.

Sektörel Araştırma

Yatırım yapacak olan şirketlerin ve şahısların doğru adımları atabilmeleri için özelde kendi sektörü üzerinden başlayarak genele doğru açılan araştırma türüdür.

Siyasi Araştırmalar

Siyasi partilerin ve siyasilerin politika ve strateji belirlemesinde destek olacak olan siyasi araştırmalar seçmenin ve kamuoyunun güncel davranışlarını ve görüşlerini saptamak için gerçekleştirilir.

Sosyal Araştırmalar

Toplumun birlikte hareket etmedeki temel argümanlarını ortaya koymak ve toplumsal hareketliliğin ana sebeplerini araştırmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Blog

Awesome Image
  • 10.08.2023

Toplumsal Değişim ve Gelişmeyi Anlamak İçin Araştırma

Toplumsal değişim ve gelişme, insanlık tarihinde dönüşüme uğrayan temel unsurlardır. Bu süreçleri anlamak ve yönetmek, h...

Awesome Image
  • 10.08.2023

Stratejik Kararlar İçin Araştırmanın Rolü ve Önemi

Günümüzde iş dünyası giderek karmaşıklaşırken, doğru stratejik kararlar almak işletmeler için hayati önem taşımaktadır....

Awesome Image
  • 08.08.2023

Kurum ve Kuruluşlar İçin Araştırmanın Önemi ve Katkıları Nelerdir?

oplumun ihtiyaçlarına karşılık vermek isteyen ve oluşan problemlere doğru çözümler sunmak isteyen kurum ve kuruluşlar iç...

Sıkça Sorulan Sorular

Neden araştırma şirketinizi tercih etmeliyiz?

Objektif yaklaşımımız, güvenilir veri analizleri ve hedefe yönelik çözümlerimizle müşteri memnuniyetini önceleriz, bilimsel bir temele dayalı sonuçlar sunarız.

Gizlilik ve güvenilirlik konularına nasıl yaklaşıyorsunuz?

Müşteri bilgilerini gizli tutar, etik değerlere uyar ve veri güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alırız.

Hangi metodolojileri kullanıyorsunuz?

Araştırmalarımızda nicel ve nitel metodolojileri kullanıyoruz. Anketler, odak grupları, veri analizi gibi yöntemleri benimseriz.

Müşterilere nasıl yardımcı oluyorsunuz?

Müşterilere stratejik kararlarında doğru yönlendirmeler sunmak için derinlemesine analizler yaparız ve veri odaklı çözümler üretiriz.

Araştırma şirketiniz hangi alanlarda uzmanlaşmıştır?

Araştırma şirketimiz sosyal, ekonomik, kültürel, pazar, sektörel ve siyasi alanlarda uzmanlaşmıştır.

İletişim Formu

Hemen Teklif Alın